fbpx

Mesafeli Satış Sözleşmesi

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 1. Alıcı tarafından BB29 Tekstil İthalat İhracat San. Ltd. Şti (“Beyaz Butik” ya da “BB29 Tekstil”)’e ait  https://www.beyazbutik.com.tr/ ve ileride kullanılacak diğer internet siteleri üzerinden satın alınan mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

Ürün Adı ve Temel Nitelikleri:

Adet:

Kargo Bedeli:

Satış Bedeli: … (KDV dahil toplam Türk Lirası)

Teslimat Adresi:

Teslim Edilecek Kişi:

Fatura Adresi:

Sipariş Tarihi:

Teslim Şekli:

 

 1. “Beyaz Butik” ya da “BB29 Tekstil” e ait https://www.beyazbutik.com.tr/ ve ileride kullanılacak diğer internet siteleri üzerinden gerçekleştirilen elektronik alışverişte, paketleme, kargo ve teslim masrafları Alıcı tarafından karşılanmaktadır. Kargo ücreti …-TL’dir.  Kargo fiyatı sipariş toplam bedeline eklenmektedir, ürün bedeline dahil değildir. İnternet sitesi üzerinden yapılan alışveriş teslimatı, anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile, Alıcı’nın Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde belirtmiş olduğu teslimat adresine, elden yapılacaktır. Alıcı teslim anında belirlemiş olduğu teslimat adresinde bulunmazsa dahi Satıcı ürün/ürünleri teslim edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş kabul edilecektir. Böyle bir durumda, Alıcı’nın ürünü teslim almamasından ya da geç teslim almasından kaynaklanacak zararlardan/giderlerden Satıcı sorumlu olmayacaktır. Satıcının sorumluluğu, Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne konu olan ürün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, Alıcı’nın yarattığı siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden ibarettir.

 

 1. Alıcının “Beyaz Butik” ya da “BB29 Tekstil” e ait https://www.beyazbutik.com.tr/ ve ileride kullanılacak diğer internet siteleri üzerinden sipariş ettiği ürün/ürünler Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin kurulması tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde Alıcı’ya teslim edilecektir. Ürününün teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk Satıcı’da olacaktır.

 

 1. Alıcı, “Beyaz Butik” ya da “BB29 Tekstil” e ait https://www.beyazbutik.com.tr/ ve ileride kullanılacak diğer internet siteleri üzerinden  üzerinden siparişinin tamamlanmasından sonra on dört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden cayma hakkına sahiptir.

 

 1. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak Alıcı, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma bildiriminizi cayma hakkı süresi dolmadan www…’da yer alan kişisel üyelik sayfanızdaki kolay iade seçeneği üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

 

 1. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;
  • Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
  • Birden fazla parçadan oluşan mallarda, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
  • Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.
 1. Malın satıcı tarafından taşıyıcıya teslimi, Alıcı’ya yapılan teslim olarak kabul edilmez.
 2. Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.
 3. Tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:
  • Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler,
  • Alıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler (tadilat görmüş elbise, kişiye özel tasarlanmış elbise vb.)
  • Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler,
  • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler (Örneğin saç aksesuarları, gelin tacı, çiçek buketi, duvak,kese vb. aksesuarlar),
  • Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler,
  • Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler,
  • Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler,
  • Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler,
  • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya Alıcı’ya anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler,
  • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 1. Alıcı’nın şikayet ve itirazları için izleyeceği yol;
 • Alıcı’nın siparişi ile herhangi bir konuda ya da siparişine konu olan ürün/ürünlerle ilgili bir konuda şikayeti olması halinde, şikayetini Satıcı’nın Mesafeli Satış Sözleşmesi’ndeki iletişim bilgilerini ya da Satıcı’nın https://www.beyazbutik.com.tr/ ve ileride kullanılacak diğer internet sitelerinde mevcut iletişim bilgilerini kullanarak Satıcı’ya iletebilecektir. İletilen şikayet derhal kayıt altına alınarak, yetkili birimler tarafından değerlendirilecek ve en kısa sürede Alıcı’ya dönüş sağlanacaktır.
 • Alıcı şikayet başvurularını doğrudan yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine de yapabilir. (Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda, büyükşehir statüsünde olan illerde değeri 6 bin 920 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, yine büyükşehir statüsünde olan illerde değeri 6 bin 920 Türk Lirası ile 10 bin 390 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri ve büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde ve bağlı ilçelerde değeri 10 bin 390 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevli olacaktır.) 

SATICI:

Ünvanı:

Adresi:

Telefon:

Fax:

Müşteri Hizmetleri Telefon:

Mersis Numarası:

 

ALICI:

Adı/soyadı/Ünvanı:

Adresi:

Telefon:

Email:

Tarih :

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”); adresi işbu Sözleşme Madde 1’de belirtilen (“Satıcı”) ile adresi yine işbu Sözleşme Madde 1’de belirtilen (“Alıcı”) arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur.

MADDE 1- TARAFLAR

1.1. SATICI:

Ünvanı:

Adresi:

Telefon:

Fax:

Müşteri Hizmetleri Telefon:

Mersis Numarası:

1.2. ALICI:

Adı/Soyadı/Ünvanı:

Adresi :

Telefon:

E-posta:

Alıcı ve Satıcı beraber “Taraflar” olarak anılacaktır.

MADDE 3- TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

Bakan: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,

Kanun: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,

Yönetmelik: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (Resmî Gazete Tarihi: 27.11.2014 Resmî

Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

Platform: Satıcının bir mal veya hizmeti alıcıya sunmuş olduğu internet sitesi veya mobil uygulama

Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,

Alıcı: Bir mal veya hizmeti BB29 Tekstil İthalat İhracat San. Ltd. Şti’ye ait  https://www.beyazbutik.com.tr/ ve ileride kullanılacak diğer internet siteleri veya mobil uygulamaları üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi

Taraflar: Satıcı ve Alıcı’yı,

Ürün veya Ürünler: Alışverişe konu olan taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü ürünleri,

MADDE 4- SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

4.1. İşbu sözleşmenin konusunu; Alıcı’nın Satıcı’ya ait platform’da, mal/hizmet satışa sunan Satıcı’ya ait mal/hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, işbu Sözleşme’de belirtilen niteliklere sahip mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur.

MADDE 5- ALICI’NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

5.1. Alıcı aşağıda belirtilen hususlarda bilgilendirildiğini, işbu Sözleşme’nin kurulmasından önce https://www.beyazbutik.com.tr/ ve ileride kullanılacak diğer internet sitelerinde ilgili sayfaları, tüm özel ve genel açıklamaları incelediğini, okuduğunu, anladığını ve kendisine gerekli ön bilgilendirmenin yapıldığını kabul eder.

 1. a) Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri,
 2. b) Satıcının adı, unvanı, varsa MERSİS numarası,
 3. c) Satıcı’nın açık adresi, telefon numarası ve varsa satıcının adına ya da hesabına hareket edenin kimliği ve adresi,

ç) Satıcı’nın, Alıcı’nın şikayetlerini iletmesi için (c) bendinde belirtilenden farklı iletişim bilgileri var ise, bunlara ilişkin bilgi,

 1. d) Mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam fiyatı, niteliği itibariyle önceden hesaplanamıyorsa fiyatın hesaplanma usulü, varsa tüm nakliye, teslim ve benzeri ek masraflar ile bunların önceden hesaplanamaması halinde ek masrafların ödenebileceği bilgisi,
 2. e) Sözleşmenin kurulması aşamasında uzaktan iletişim aracının kullanım bedelinin olağan ücret tarifesi üzerinden hesaplanamadığı durumlarda, Alıcı’ya yüklenen ilave maliyet,
 3. f) Ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgiler ile varsa bunlara ilişkin taahhütler ve satıcının şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri,
 4. g) Cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve satıcının iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgiler,

ğ) Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri,

 1. h) Cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda, Alıcı’nın cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kaybedeceğine ilişkin bilgi,

ı) Satıcının talebi üzerine, varsa Alıcı tarafından ödenmesi veya sağlanması gereken depozitolar ya da diğer mali teminatlar ve bunlara ilişkin şartlar,

 1. i) Varsa dijital içeriklerin işlevselliğini etkileyebilecek teknik koruma önlemleri,
 2. j) Satıcının bildiği ya da makul olarak bilmesinin beklendiği, dijital içeriğin hangi donanım ya da yazılımla birlikte çalışabileceğine ilişkin bilgi,
 3. k) Alıcı’ların uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceklerine dair bilgi.

 

MADDE 6- FATURA

Platform üzerinden Alıcı tarafından satın alınan ürün/ürünlerin faturası, siparişin onaylanması sırasında Alıcı’nın seçmiş olduğu teslimat adresine, siparişle birlikte teslim edilecektir.

 

 

MADDE 7- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, ÖDEME VE TESLİMATA İLİŞKİN BİLGİLER

7.1. İşbu Sözleşme’nin konusu, Alıcı tarafından Platform üzerinden satın alınan mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

Ürün Adı ve Temel Nitelikleri:

Adet:

Kargo Bedeli:

Satış Bedeli: … (KDV dahil toplam Türk Lirası)

Teslimat Adresi:

Teslim Edilecek Kişi:

Fatura Adresi:

Sipariş Tarihi:

Teslim Şekli:

7.2. https://www.beyazbutik.com.tr/ ve ileride kullanılacak diğer internet siteleri üzerinden gerçekleştirilen elektronik alışverişte, paketleme, kargo ve teslim masrafları Alıcı tarafından karşılanmaktadır. Kargo ücreti …-TL’dir.  Kargo fiyatı sipariş toplam bedeline eklenmektedir, ürün bedeline dahil değildir. İnternet sitesi üzerinden yapılan alışveriş teslimatı, anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile, Alıcı’nın Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde belirtmiş olduğu teslimat adresine, elden yapılacaktır. Alıcı teslim anında belirlemiş olduğu teslimat adresinde bulunmazsa dahi Satıcı ürün/ürünleri teslim edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş kabul edilecektir. Böyle bir durumda, Alıcı’nın ürünü teslim almamasından ya da geç teslim almasından kaynaklanacak zararlardan/giderlerden Satıcı sorumlu olmayacaktır. Satıcının sorumluluğu, Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne konu olan ürün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, Alıcı’nın yarattığı siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden ibarettir.

7.3. Ödeme Şekli : Havale/EFT ile ödeme

7.4. Vadeli satışlar sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılmaktadır. Bu nedenle, Alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili olan bilgileri, kredi kartının kullanıldığı Bankasından ayrıca teyit edecektir. Bunun dışında Alıcı, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Alıcı’nın kredi kartının ait olduğu Bankası ve kendisi arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.5. İade Prosedürü

7.5.1. Kredi Kartına İade Prosedürü

7.5.1.1. Alıcı cayma hakkını kullanır ise ya da siparişe konu olan ürün çeşitli sebeplerle tedarik edilemez ise veya Alıcı’ya arabulucu veya Tüketici Hakem Heyeti kararları veya Tüketici Mahkemesi kararları bedel iadesine karar verilir ise ya da Platform üzerinden alınan ürün/ürünlerin satışı kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıdaki gibi olacaktır;

7.5.1.2. Alıcı Platform üzerinden yapmış olduğu elektronik satın alma işlemini kaç taksit ile gerçekleştirdi ise, Banka’nın geri ödemesi de belirlenen taksit miktarı kadar, taksitle olacaktır. Banka poslarından yapılan taksitli satışlarda, Satıcı, Banka’ya ürün/ürünlerin bedelinin tamamını tek seferde ödeyecektir. Alıcı tarafından talep edilen iade tutarları da ilgili Banka’ca taksitli olarak Alıcı’nın ya da hamil kişinin hesabına aktarılacaktır.

7.5.1.3. Alıcı Platform üzerinden yapmış olduğu alışverişini iptal etmesine kadar geçen sürede ödeme yapmış ise, söz konusu taksit tutarları, iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihlerinin çakışmadığı durumlarda her ay karta 1 (bir) iade olacak şekilde yansıyacaktır. Alıcı’nın iade öncesinde ödemiş olduğu taksit tutarları ise, satışın tüm taksitleri bittikten sonra, iadeden önce ödenmiş olan taksit sayısı kadar her ay hesabına iade edilecek ve mevcut borçlarından düşülecektir.

7.5.1.4. Banka kartı ile alınmış mal ve hizmetten cayma durumunda, Satıcının talep edilen iade tutarını Banka’ya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olması sebebiyle Alıcı’ya nakit olarak iade ödemesi yapılması mümkün değildir. Satıcı, böyle bir iade işlemi söz konusu olduğunda, kendisine ödenen bedelin iadesini ilgili yazılım aracılığı ile yapacaktır. Kredi kartına iade durumunda ise, Satıcı iade bedelini Banka’ya tek seferde ödeyecektir, banka tarafından Alıcı’ya iadesi ise yukarıda açıklanan prosedür izlenerek yapılacaktır.

Alıcı, yukarıda açıklanan iade prosedürlerini okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

7.5.2. Kapıdan Ödeme ile Havale/EFT Ödeme Durumlarında İade Prosedürü

7.5.2.1. Alıcı’nın Platform üzerinden gerçekleştirmiş olduğu alışverişini kapıdan ödeme ile havale/EFT ödeme seçeneklerinden biri ile gerçekleştirmesi durumunda iade Alıcı’dan hesap bilgileri istenecektir. Alıcı tarafından bildirilen hesabın, fatura adresindeki kişinin veya üyenin adına olması şarttır. İade ise Alıcı tarafından bildirilen hesaba havale veya EFT şeklinde yapılacaktır.

 

 

MADDE 8- CAYMA HAKKI

8.1. Alıcı, Platform üzerinden siparişinin tamamlanmasından sonra on dört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin işbu Sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

8.2. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak Alıcı, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma bildiriminizi cayma hakkı süresi dolmadan www…’da yer alan kişisel üyelik sayfanızdaki kolay iade seçeneği üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

8.3. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

8.3.1. Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

8.3.2. Birden fazla parçadan oluşan mallarda, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

8.3.3. Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

8.4. Malın satıcı tarafından taşıyıcıya teslimi, Alıcı’ya yapılan teslim olarak kabul edilmez.

8.5. Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.

8.6. Tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

8.6.1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler,

8.6.2. Alıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler(Özel dikim elbise, bedene göre hazırlanan elbise vb.)

8.6.3. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler,

8.6.4. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler(Örneğin saç aksesuarları, gelin tacı, çiçek buketi, duvak,kese vb. aksesuarlar),

8.6.5. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler,

8.6.6. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler,

8.6.7. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler,

8.6.8. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler,

8.6.9. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya Alıcı’ya anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler,

8.6.10. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

 

MADDE 9- GENEL HÜKÜMLER

9.1. Alıcı, işbu Sözleşme’nin https://www.beyazbutik.com.tr/ ve ileride kullanılacak diğer internet sitelerinde işbu Sözleşme konusu ürüne ilişkin ön bilgileri okuduğunu, anladığını, bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini beyan eder.

9.2. Ürün/ürünler işbu Sözleşmenin kurulması tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde teslim edilecektir. Ürününün teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk Satıcı’da olacaktır.

9.3. Satıcının sorumluluğu, işbu Sözleşme konusu ürün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, Alıcı’nın yarattığı siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden ibarettir.

9.4. İşbu Sözleşme’de belirtilen bedelin, Alıcı’nın seçmiş olduğu ödeme şekli ile ödenmiş olması, işbu Sözleşme konusu ürün/ürünlerin teslimatı için şarttır. Herhangi bir nedenle işbu Sözleşme konusu ürün/ürünlerin bedeli ödenmez veya banka kayıtlarından iptal edilir ise, Satıcı’nın ürün/ürünleri teslim yükümlülüğü sona erer.

9.5. İşbu Sözleşme konusu ürün/ürünler, Alıcı tarafından belirlenen başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise ve teslim edilecek kişi/kuruluş teslimatı kabul etmez ise Satıcı’nın sorumluluğu doğmamaktadır.

9.6. Alıcı’ya ait kredi kartı, ürün/ürünlerin tesliminden sonra, Alıcı’nın kusuru olmaksızın, haksız ve hukuka aykırı olarak yetkisiz kişilerce kullanılması sebebi ile ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından ürün bedeli Satıcı’ya ödenmez ise, Alıcı teslim almış olduğu ürün/ürünleri Satıcı’ya geri göndermekle yükümlüdür.

9.7. İşbu Sözleşme konusu olan ürün/ürünlerin garanti belgesi ile satılan veya garanti belgesi olmaksızın satılan ürün/ürünlerin ayıplı (arızalı, yırtık, bozuk vb.) olması halinde ya da garanti kapsamında ve şartları dahilinde arızalanması ya da bozulması halinde gerekli onarımın yetkili servise yaptırılması için söz konusu ürün/ürünler Satıcı’ya gönderilebilir. Böyle bir durumda kargo bedeli Satıcı tarafından karşılanacaktır.

9.8. Vergi Usul Kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için Alıcı’ya gönderilen faturada iade ile ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra ürün/ürünlerle birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir.

 

 

MADDE 10- KİŞİSEL VERİLER

10.1. İşbu sözleşme kapsamında, Kişisel veri”; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.

10.2. SATICI, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi kapsamında elde ettiği, depoladığı, aktardığı, muhafaza ettiği Kişisel Verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan veri işlemeye dair ilkelere ve işleme şartlarına uygun olarak işlemeye özen gösterecektir.

10.3. SATICI, Kişisel Verilerin güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbiri almaya gayret edecektir.

10.4. Taraflar, Veri Koruma Mevzuatı ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları başta olmak üzere, kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili yürürlükte bulunan tüm düzenlemelere, usul ve esaslara uygun davranırlar. Bahsi geçen düzenlemeler kapsamında meydana gelebilecek herhangi bir değişiklik veya güncelleme nedeniyle SATICI’nın yürütmüş olduğu süreçlerde bir değişiklik meydana gelmesi halinde, SATICI bu değişikliği hızlıca yerine getirir ve gerekiyorsa ilgilisine bu durumu bildirir.

10.5. SATICI, işbu sözleşmeye işlemiş olduğu kişisel verileri, ilgili kanuni ve akdi süreler dolduktan sonra ilgili mevzuata uygun şekilde imha edecektir.

 

 

MADDE 11- UYUŞMAZLIK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda Alıcı’nın yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi yetkilidir. (Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda, büyükşehir statüsünde olan illerde değeri 6 bin 920 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, yine büyükşehir statüsünde olan illerde değeri 6 bin 920 Türk Lirası ile 10 bin 390 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri ve büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde ve bağlı ilçelerde değeri 10 bin 390 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevli olacaktır.)

MADDE 11- 11 (onbir) maddeden ibaret işbu Sözleşme, taraflarca okunarak, Alıcı tarafından  Satıcıya ait platformda onaylanmış ve Alıcı’nın onay tarihinde yürürlüğe girmiştir. İşbu Sözleşme’nin bir nüshası Alıcı’nın https://www.beyazbutik.com.tr/ ve ileride kullanılacak diğer internet siteleri  üyelik hesabında mevcuttur, talep halinde e-posta ile de gönderilecektir.

 

SATICI :

 

ALICI :

 

Tarih :